Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Vậy doanh nghiệp cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh những gì? Thủ tục thực hiện như thế nào? Chi phí...
0888 58 98 79