Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Vậy doanh nghiệp cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh những gì? Thủ tục thực hiện như thế nào? Chi phí thực hiện là bao nhiêu?

Để đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng, Công ty Thái An Luật sẽ giúp bạn thực hiện các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

  • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính/ địa điểm kinh doanh/ văn phòng đại diện
  • Tăng/ giảm vốn điều lệ
  • Đổi tên công ty
  • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
  • Thay đổi người đại diện pháp luật
  • Thay đổi thành viên/ cổ đông sáng lập
  • Sang nhượng/ chuyển đổi cổ phần
  • Tạm ngừng kinh doanh/ thông báo hoạt động trở lại

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Hotline: HCM, Bình Dương, Đồng Nai: 0888 58 98 79

0888 58 98 79